Treść
Strona głównaNabór wnioskówOcena merytoryczna

Ocena merytoryczna wniosków

Projekty spełniające kryteria formalne są poddawane ocenie merytorycznej w terminie do 90 dni od daty zakończenia oceny formalnej. Ocena ta jest dokonywana w formie recenzji przez ekspertów zewnętrznych, co do zasady – międzynarodowych. Tym niemniej, jeśli istnieje taka możliwość, recenzja może zostać opracowana przez polskich i/lub szwajcarskich ekspertów. Instytucja Realizująca powołuje recenzentów korzystając z krajowych i międzynarodowych baz danych. Ocena jest dokonywana w systemie punktowym, w oparciu o kryteria oceny, przyjęte przez Wspólny Komitet Wyboru Projektów.

Eksperci oceniający recenzują wnioski i rekomendują poszczególne Projekty do dofinansowania. Należy uznać, że recenzja wykonana przez ekspertów potwierdza naukową jakość Projektów (Aktualne naukowe znaczenie i oddziaływanie projektu. Doświadczenie i wcześniejsze realizacje projektów przez wnioskodawców.Nowoczesność proponowanego podejścia badawczego i zagadnień badawczych)i ich zgodność z celami Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Następujące elementy będą podlegały ocenie:

  • Adekwatność – Czy przedmiot badania jest adekwatny do danej dziedziny?
  • Jakość naukowa – czy projekt badawczy odpowiada aktualnym standardom w zakresie metodologii i ram czasowych? Czy struktura badania jest ukierunkowana na osiągnięcie jego celów?
  • Partnerzy – Czy zaangażowane instytucje mają odpowiednie doświadczenie w danej dziedzinie? Jakie są mocne strony wnoszone przez nich do projektu badawczego?
  • Trwałość – Jakie są szanse, że z Projektu wyniknie trwałe, perspektywiczne partnerstwo?
  • Zarządzanie/Budżet – Plan badań jest realistyczny, projekt jest wykonalny. Propozycja Projektu zawiera wyraźnie określony cel badawczy, rezultaty badań i wskaźniki umożliwiające monitorowanie postępów w osiąganiu celów. Budżet projektu jest odpowiedni. Czy budżet Projektu jest podobny do budżetów innych, porównywalnych projektów? Czy zaangażowane instytucje mają dostęp do innych instrumentów finansowych? Czy można przyjąć, że budżet zostanie wykorzystany zgodnie z przedmiotem badania?

W wyniku przeprowadzonej oceny w formie recenzji, zostanie opracowana lista Projektów rekomendowanych do dofinansowania, uszeregowanych zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Rekomendacje powinny zawierać stosowne uzasadnienia. Instytucja Realizująca przedkłada Wspólnemu Komitetowi Wyboru Projektów listę rekomendowanych Projektów razem z ich dokumentacją. Ostateczna decyzja o dofinansowaniu Projektów jest podejmowana przez Wspólny Komitet Wyboru Projektów, na podstawie listy rankingowej.

Na tej podstawie, Instytucja Realizująca przygotowuje Umowy w sprawie Realizacji Projektów oraz plany płatności okresowych i podpisuje je z Beneficjentami.

Lista umów w sprawie realizacji Projektów zostanie przekazana do KIK i opublikowana na stronie internetowej Instytucji Realizującej.

Od wyniku oceny merytorycznej nie przysługuje Wnioskodawcom odwołanie.

 
powrót

Newsletter
 
Logo Swiss Contribution
Logo - Polsko-Szwajcarski Program Badawczy
Logo - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Logo Swiss Contribution
Logo - Polsko-Szwajcarski Program Badawczy
Logo - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoNarodowe Centrum NaukiNarodowe Centrum Badań i RozwojuCreative Communication ClusterPortal Funduszy EuropejskichKreoBox - miejsce spotkań biznesu, nauki i inwestorów

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa, tel. +48 22 57 01 400, fax. +48 22 825 33 19, e-mail: opi@opi.org.pl

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszejPolityce cookies

Zamknij