Sobota, 03 Grudnia 2016

Aktualności

08/06/2016

Szczyty innowacji zdobyte

Ponad 500 naukowców z Polski i Szwajcarii zrealizowało w ostatnich 7 latach 31 projektów badawczych. Blisko 32 mln franków szwajcarskich zasiliło badania z 5 obszarów nauki: zdrowia, środowiska, nanotechnologii, ICT oraz energii.

Podczas konferencji „Szczyty innowacji”, wydarzenia podsumowującego wdrażania Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego, 6 czerwca 2016 roku odbyła się premiera filmu podsumowującego te kilka lat wspólnej pracy naukowców z obu krajów. Pokazaliśmy w nim zarówno imponujące liczby i wskaźniki, jakie udało się osiągnąć, jak i efekty realizacji poszczególnych projektów.

 

 

08/06/2016

Szczyty innowacji zdobyte, czyli podsumowanie Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego

Szansa na nowe leki, terapie, czystsze środowisko oraz innowacyjne źródła energii to perspektywy, które otwierają się przed nami dzięki współpracy ponad 500 polskich i szwajcarskich naukowców. Zrealizowali oni blisko 7 tys. badań w ramach 31 projektów Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego (PSPPB). Ich wartość przekroczyła 96 mln zł.

6 czerwca 2016 r. podczas konferencji „Szczyty innowacji” uczestnicy projektów w obecności Ambasadora Szwajcarii i przedstawicieli administracji polskiej podsumowali swoje osiągnięcia badawcze.

Jak to się zaczęło… w drodze ku szczytom

Polsko-szwajcarska wędrówka ku szczytom innowacji rozpoczęła się w kwietniu 2010 roku. Od tego momentu Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) prowadził nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego. Głównym kryterium wyboru była innowacyjność i potencjał badawczy zgłaszanego projektu, a warunkiem koniecznym współpraca polskich i szwajcarskich jednostek naukowych. Naukowcy zgłosili 239 wniosków o dofinansowanie w obszarach: technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT), energia – odnawialne źródła energii, nanotechnologie, zdrowie lub środowisko. Kapituła zdecydowała o przyznaniu grantów na realizację 31 projektów, których łączna wartość wynosiła prawie 32 mln CHF. Łącznie w 5-letnim projekcie udział wzięło 48 instytucji, w tym 31 z Polski oraz 17 ze Szwajcarii.

„Hasło Szczyty Innowacji to trafna konkluzja Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego obsługiwanego przez OPI PIB. To pierwszy na tak szeroką skalę program badawczy, który umożliwił ustanowienie oraz pogłębienie istniejącej współpracy polskich i szwajcarskich naukowców, zintensyfikował relacje w obszarze nauki, transferze technologii oraz innowacyjności poprzez wspólnie prowadzone badania. Wynikiem pracy naukowców jest aż 10 patentów. Dokonane przełomy naukowe to inwestycja w polską gospodarkę opartą na wiedzy, której rozwój to korzyść dla całego społeczeństwa, nie tylko świata nauki” – podsumowuje dr Olaf Gajl – dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego.

O potencjale i innowacyjności prowadzonych projektów świadczy nieustające zainteresowanie mediów naukowych oraz innych jednostek badawczych. Przez 5 lat trwania Programu projekty zaowocowały prawie 150 publikacjami o zasięgu międzynarodowym, ponad 170 seminariami, warsztatami oraz konferencjami naukowymi przybliżającymi efekty badań.

O kontynuacji współpracy zapewniła dr hab. Teresa Czerwińska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego- „Dzięki projektom takim, jak PSPB możemy budować konkurencyjne partnerstwa naukowe i biznesowe. Możemy korzystać ze wspólnego know-how, możemy dzielić się pomysłami i energią, które są niezbędne w projekcie. Dlatego liczymy, że obecna edycja nie będzie ostatnią, ale będziemy mieli szansę do wzajemnego pogłębiania relacji zarówno w środowiskach naukowych, jak i środowisku przedsiębiorców i innowatorów.”

To dopiero początek

Program przyczynił się do rozwoju potencjału naukowego w obu krajach, transferu know-how oraz technologii. Dla polskich jednostek badawczych szczególną korzyścią jest także wsparcie finansowe przeznaczone na rozwój infrastruktury naukowej. Międzynarodowa współpraca posłużyła również nawiązaniu cennych relacji pomiędzy ośrodkami badawczymi oraz samą kadrą naukową. Jednak, jak podkreślają uczestnicy PSPB, zakończenie programu to dopiero początek.

„W ramach PSPB osiągnięto szczyty innowacji, jednak nie oznacza to końca drogi. Niewątpliwie sukcesem Programu jest zintensyfikowanie relacji między krajami w obszarze nauki czy choćby wymiana kadry naukowej i mamy nadzieję, że to doświadczenie będzie procentowało w przyszłości.  Ważne jest także upowszechnienie wyników badań i pokazanie społeczeństwu, że warto inwestować w naukę. ”- wyjaśnia dr Agnieszka Gryzik – doradca dyrektora ds. badań i zarządzania w OPI PIB.

Polsko-szwajcarski program badawczy podsumował Ambasador Konfederacji Szwajcarskiej – Andrej Motyl- „Jako ambasador Szwajcarii jestem oddany promocji współpracy między naszymi dwoma narodami w dziedzinie innowacji. Współpracy opartej nie na relacji ofiarodawca-beneficjent, ale jako dwa narody pełne zaangażowania w odkrywanie tego, co nieznane. Dziękuję wszystkim za pracę, kreatywność i entuzjazm. Kontynuujmy nasz wspólny marsz, pokonując niezbędne kilometry, które uczynią Polskę i Szwajcarię zżytym i niezwykle innowacyjnym duetem.”

W konferencji podsumowującej działania w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego udział wzięli: naukowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele szwajcarskiej i polskiej administracji.
Jej program zawierał dwa panele dyskusyjne oraz wykład eksperta o relacjach polsko-szwajcarskich. Wydarzenie zakończył wernisaż fotografii wykonanych podczas realizacji projektów PSPB. Osiągnięcia wszystkich projektów zostały podsumowane w wieńczącym Program katalogu polsko-szwajcarskiej współpracy naukowej pod tytułem „Wędrówki z patronami”, który został premierowo zaprezentowany podczas konferencji. Katalog jest dostępny na stronach www.opi.org.pl i www.swiss.opi.org.pl. Przedstawiono w nim m.in. opatentowane wyniki badań wspólnego projektu Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina oraz Wydziału Biochemii Uniwersytetu w Zurychu nad nośnikiem leku przeciwnowotworowego. Dzięki tej innowacji w skuteczny sposób można ograniczyć skutki uboczne chemioterapii.

Organizatorem konferencji oraz instytucją odpowiedzialną za wdrażanie i promowanie Programu jest Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, występujący jako Instytucja Realizująca. OPI PIB odpowiadał za przeprowadzenie naboru wniosków, organizowanie oceny i wyboru projektów oraz zawieranie umów z Beneficjentami. OPI PIB monitorował realizację projektów i przekazywał wnioski o płatność do Krajowej Instytucji Koordynującej (KIK). Pozostałe zaangażowane instytucje to: Ministerstwo Rozwoju (Krajowa Instytucja Koordynująca); Ministerstwo Finansów (Instytucja Płatnicza) oraz Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (Swiss Contribution Office).

Program współfinansowany był przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Patronat medialny:

 

31/05/2016

Szczyty innowacji – konferencja podsumowująca PSPB

ZaproszenieJak osiągnąć sukces w badaniach naukowych? Jak współpracować w międzynarodowym zespole badawczym?

Dowiemy się tego podczas konferencji „Szczyty innowacji”, podsumowującej realizację Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego oraz prezentującej i promującej wyniki uzyskane w ramach projektów PSPB.

W ramach konferencji zaplanowaliśmy m.in. dwa panele dyskusyjne, wykład eksperta o polsko-szwajcarskich relacjach, uroczystą kolację z koncertem i wernisażem zdjęć projektów.

Na osiągnięcia naukowców spojrzymy z wysokości 35.piętra – z jednej z najwyżej położonych sal konferencyjnych w Polsce. Konferencja odbędzie się 6 czerwca 2016 roku w Warszawie – startujemy o 13.00.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Działem Koordynacji Projektów i Komunikacji Społecznej OPI PIB w celu uzyskania szczegółowych informacji: dks@opi.org.pl

Patronat nad konferencją objął dziennik „Rzeczpospolita”.

Serdecznie zapraszamy do udziału.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

10/05/2016

Spotkanie Naukowe PSPB – Środowisko i Nanotechnologie

 

05/05/2016

Piknik Naukowy po raz dwudziesty!

Jasna i ciemna strona inhibitorów białek – leczą czy trują? – to temat przewodni naszego stoiska podczas jubileuszowego, 20. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Wspólnie z przedstawicielami Uniwersytetu Gdańskiego oraz naukowcami z OPI PIB zmierzymy się z trudnym tematem jakim jest zdrowie. Impreza odbędzie się na Stadionie Narodowym 7 maja.

Na naszym stoisku zaprezentujemy eksperymenty, dzięki którym goście pikniku dowiedzą się czym są inhibitory białek oraz dlaczego bez nich nasz organizm nie mógłby funkcjonować. Ponadto pracownicy Laboratorium Inteligentnych Technologii OPI PIB zaprezentują różne sposoby na przywrócenie osobom niepełnosprawnym dostępu do rozrywki, kultury i sztuki. Dzięki wykorzystaniu okulografu możliwa będzie zabawa z interaktywnym pianinem. Pokażemy też, jak najnowsze technologie w projekcie OpenArt pozwalają zrozumieć sztukę współczesną również osobom mającym problemy ze wzrokiem. Stoisko OPI PIB znajdziecie Państwo pod numerem C7.

Więcej informacji o Pikniku Naukowym znajdziecie Państwo na stronie internetowej wydarzenia.