Sobota, 28 Maja 2016

Aktualności

10/05/2016

Spotkanie Naukowe PSPB – Środowisko i Nanotechnologie

 

05/05/2016

Piknik Naukowy po raz dwudziesty!

Jasna i ciemna strona inhibitorów białek – leczą czy trują? – to temat przewodni naszego stoiska podczas jubileuszowego, 20. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Wspólnie z przedstawicielami Uniwersytetu Gdańskiego oraz naukowcami z OPI PIB zmierzymy się z trudnym tematem jakim jest zdrowie. Impreza odbędzie się na Stadionie Narodowym 7 maja.

Na naszym stoisku zaprezentujemy eksperymenty, dzięki którym goście pikniku dowiedzą się czym są inhibitory białek oraz dlaczego bez nich nasz organizm nie mógłby funkcjonować. Ponadto pracownicy Laboratorium Inteligentnych Technologii OPI PIB zaprezentują różne sposoby na przywrócenie osobom niepełnosprawnym dostępu do rozrywki, kultury i sztuki. Dzięki wykorzystaniu okulografu możliwa będzie zabawa z interaktywnym pianinem. Pokażemy też, jak najnowsze technologie w projekcie OpenArt pozwalają zrozumieć sztukę współczesną również osobom mającym problemy ze wzrokiem. Stoisko OPI PIB znajdziecie Państwo pod numerem C7.

Więcej informacji o Pikniku Naukowym znajdziecie Państwo na stronie internetowej wydarzenia.

22/04/2016

Spotkanie Naukowe PSPB

 

Szanowni Państwo,

w imieniu Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego serdecznie zapraszamy na spotkanie naukowe Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego (PSPB) pt. „Produkcja i magazynowanie energii oraz nowe trendy w technologiach informacyjnych i komunikacyjnych”, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2016 r. w Katedrze Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie (bud. D-17, sala 1.19).

Goście specjalni:

Prof. Marc Ilegems (EPFL – Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne)

Prof. Krzysztof Zieliński (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Prof. Andrzej Dąbrowski (Politechnika Warszawska)

Prof. Wojciech Macyk (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

 

Produkcja i magazynowanie energii oraz nowe trendy w technologiach informacyjnych i komunikacyjnych” – spotkanie naukowe Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego

Obszary tematyczne: Energia, ICT

Termin: 27 kwietnia 2016 r.

Miejsce: Katedra Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie (bud. D-17, sala 1.19)

Spotkanie w języku angielskim

 

Spotkanie przebiegnie zgodnie z poniższą agendą:

9:30 – 10:00

Rejestracja uczestników spotkania

10:00 – 10:15

Otwarcie spotkania przez dra Łukasza SochęZastępcę Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego

Prezentacje projektów Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego

10:15 – 10:30

Otwarcie sesji ENERGIAProf. Marc Ilegems

10:30 – 11:00

Ion mobility in lightweight compounds for energy storage

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Łodziana, Instytut Fizyki Jądrowej im. Niewodniczańskiego PAN

Dr Arndt Remhof, Empa – Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology

11:00 – 11:10

Dyskusja

11:10 – 11:40

Positive Electrode Materials for Li-ion Batteries for Electric Vehicles Application-LiBEV

Prof. dr hab. inż. Janina Molenda, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

11:40 – 11:50

Dyskusja

11:50 – 12:20

In situ investigations of next generation electrochemical capacitors
 

Dr Krzysztof Fic, Politechnika Poznańska

12:20 – 12:30

Dyskusja

12:30 – 12:45

Przerwa

12:45 – 13:15

Otwarcie sesji ICT oraz wykład Prof. Krzysztofa Zielińskiego “Malopolska Educational Cloud – a platform supporting cooperation between Universities and High Schools”

13:15 – 13:45

Innovative Structural Health Monitoring in Civil Engineering Infrastructure Sustainability

Dr hab. Renata Kotynia, Prof. PŁ, Politechnika Łódzka

13:45 – 13:55

Dyskusja

13:55 – 14:25

RecONCILE: Robust Online Credibility Evaluation Of Web Content
 

Dr hab. Adam Wierzbicki, Prof. PJATK, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

14:25 – 14:35

Dyskusja

14:35 – 14:45

Podsumowanie Spotkania

 

Wstęp wolny

 

 

09:30 – 10:00

Registration

10:00 – 10:15

Opening by the Deputy Director of the National Information Processing Institute -
PhD Łukasz Socha

Presentations of the Polish-Swiss Research Projects:

10:15 – 10:30

Opening the “Energy” session by Prof. Marc Ilegems

10:30 – 11:00

“Ion mobility in lightweight compounds for energy storage” (PSPB-049/2010)

Prof. Zbigniew Łodziana, Henryk Niewodniczanski Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences (Krakow)

PhD Arndt Remhof, Empa – Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology

11:00 – 11:10

Discussion

11:10 – 11:40

Positive Electrode Materials for Li-ion Batteries for Electric Vehicles Application-LiBEV” (PSPB-080/2010)

Prof. Janina Molenda, AGH University of Science and Technology (Krakow)

11:40 – 11:50

Discussion

11:50 – 12:20

“In situ investigations of next generation electrochemical capacitors” (PSPB-107/2010)

PhD Krzysztof Fic, Poznan University of Technology

12:20 – 12:30

Discussion

12:30 – 12:45

Break

12:45 – 13:15

Opening the “ICT” session and plenary lecture by Prof. Krzysztof Zieliński Malopolska Educational Cloud – a platform supporting cooperation between Universities and High Schools”

13:15 – 13:45

Innovative Structural Health Monitoring in Civil Engineering Infrastructure Sustainability” (PSPB-124/2010)

PhD Renata Kotynia, Lodz University of Technology

13:45 – 13:55

Discussion

13:55 – 14:25

RecONCILE: Robust Online Credibility Evaluation Of Web Content” (PSPB-194/2010)

Asst. Prof. Adam Wierzbicki, Polish Japanese Institute of Information Technology

14:25 – 14:35

Discussion

14:35 – 14:45

Closing remarks

08/04/2016

Nowe strategie w zwalczaniu chorób współczesnego świata – Spotkanie Naukowe PSPB

Jak funkcjonowanie mózgu wpływa na działanie umysłu? Czy wiemy już jak gen Tsg101 może pomóc w pokonywaniu HIV, Ebola czy nowotworów? Czy białko c-Myc odpowiada za ataki niektórych komórek w mózgu u chorych na stwardnienie rozsiane? Kto opracował pionierskie testy oceniające zaburzenia wywoływane przez autyzm? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można było poznać podczas organizowanego przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy spotkania naukowego pt. Nowe strategie w zwalczaniu chorób współczesnego świata.

Spotkanie – prowadzone przez Prof. dra hab. Leszka Kaczmarka, Przewodniczącego Wspólnego Komitetu ds. Wyboru Projektów – było doskonałą okazją do zapoznania się z wynikami badań prowadzonych w ramach dofinansowanych z PSPB projektów. Wzięło w nim udział 35 osób – w większości naukowców zajmujących się zagadnieniami poruszanymi podczas przedstawianych prezentacji.

W trakcie spotkania przeprowadzona została także ocena naukowa poszczególnych projektów, stanowiąca uzupełnienie składanych przez Beneficjentów raportów rocznych i końcowych.

08/04/2016

Zmiana Programu Operacyjnego PSPB

Uprzejmie informujemy, że Program Operacyjny PSPB został zaktualizowany.

W zakładce dokumenty/program operacyjny można zapoznać się ze zaktualizowanym dokumentem (znajduje się tam również zestawienie zapisów wersji pierwotnej i wprowadzonych zmian).